Ydelse

Arkitekt projekt

Står du foran en boligrenovering, en tilbygning eller nybyg, er det en god ide at alliere sig med en arkitekt fra IA Ingeniør til projektet. På den måde sikrer man sig nemlig, at man ikke støder ind i uventede problemstillinger, og man har under hele processen en fagligt kompetent rådgiver ved sin side. Vi tager dig i hånden gennem hele arkitektprocessen, og vi har den yderste respekt for enhver arkitekttegning og ethvert byggedesign.

Hos IA Ingeniør er vi erfarne med byggeprojekter, der omfatter helt særlige arkitekttegnede rum og bygninger, hvorfor vi på ansvarlig vis kan bistå dig i forbindelse med udfærdigelse af arkitekttegninger, således at alle tegninger og materialebeskrivelser er både forsvarlige i henhold til den valgte byggestil af kunden, men også i henhold til at de udarbejdede tegninger er i overensstemmelse med love og krav stillet af myndighederne.

Vi hjælper fra de indledende samtaler til overlevering

Med IA Ingeniør får du ikke kun en arkitekt til opgaver vedr. optegning af de mest praktiske løsninger for dit hus– du får tilmed en talsmand, der har dine behov og ambitioner for øje. Med mange år i byggebranchen har vi nemlig valgt at bygge bro mellem arkitekttegnede løsninger, ingeniør beregnet løsninger, byggeledelse og bygherrens forventninger, således at vores klare målsætning med ethvert byggeprojekt er nøjagtigt det sammenfaldende med kundens ønske til byggeprojektet.. For hos IA Ingeniør er arkitekt-/myndighedsprojektet en tillidssag, men den eneste måde, hvorpå vi kan sikre dette, er ved hele tiden at være i tæt dialog med kunden under hele processen.

Med et arkitektprojekt kan opgaven og ingeniørarbejdet ofte blive mere end bare en almindelig opgave, der indebærer helt særlige forhold vedr. bærende vægge og bærende detaljer. Af den grund er det hos IA Ingeniør også en klar målsætning, at alle involverede parter er informerede og opdaterede på processen, således at arkitektprojektet bliver lige så fantastisk som forventet.

Vores opgave som rådgivende ingeniør

I forbindelse med et arkitektprojekt er det blandt andet ingeniørens opgave at muliggøre de arkitekttegninger og det byggedesign, som arkitekten har udarbejdet i overensstemmelse med kundens ønsker og de arkitektoniske retningslinjer for byggeriet – og i den forbindelse kan det være særdeles vigtigt, at de statiske ingeniørberegninger er helt korrekte og til tider en smule kreative.

IA Ingeniør har gode forudsætninger for at kunne varetage netop denne opgave, så du kommer godt i mål, da vi gennem mange års erfaring og faglig kompetence er modne til alle kreative og vilde arkitektprojekter, hvor en tæt dialog mellem byggeleder/entreprenør samt de tilknyttede arkitekt og ingeniør er særdeles vigtig for byggeprojektets succes.

En arkitekt fra IA Ingeniør hjælper dig blandt andet med:

  1. Udarbejdelse af arkitekttegninger
  2. Udarbejdelse af specifikationer vedr. byggemateriale
  3. Udarbejdelse af myndighedsprojekt, som indsendelse til kommune med henblik på fremskaffelse af kommune tilladelse
  4. Udarbejdelse af byggekontrakt mellem bygherre og entreprenør
  5. Løbende faglig kontrol og gennemgang af arkitektprojektet

Derudover kan vi tilmed hjælpe dig med istandsættelse af og udvælgelse af håndværkere, så disse udvælges på baggrund af deres faglige kompetencer og med afsæt i, at de er kyndige til at varetage opgaven.

Få et gratis tilbud

Kontakt IA Ingeniør allerede i dag og få dermed vores besyv i forhold til, hvordan du kommer bedst i mål med dit arkitektprojekt.