Ydelse

Tilbygning

Skal du bruge en rådgivende ingeniør i forbindelse med en tilbygning af din bolig, kan du med fordel tage kontakt til en af vores kompetente bygningsingeniører hos IA Ingeniør.

Vi har mange års erfaring med tilbygninger og de dertilhørende statiske beregninger i forbindelse med husets bærende konstruktioner, således at dit tilbygningsprojekt bliver håndteret både fagligt korrekt og på en effektiv og hurtig måde.

Bygherrens ansvar som boligejer

I forbindelse hermed er det vigtigt, at man som bygherre med hjælp fra en faguddannet bygningsingeniør får foretaget de statiske beregninger vedrørende husets bæreevne og kapacitet forud for enhver tilbygning, således at ejendommen også overholder de krav, der gør sig gældende i bygningsreglementet.

Når man påbegynder eller planlægger en tilbygning af sin nuværende ejendom og bolig, skal man blandt andet teste husets bæreevne og stabilitet, således at tilbygningen foruden at give ejendommen en forøget investeringsmæssig værdi i forbindelse med tilbygningen også forestås både forsvarligt og professionelt.

Det er blandt andet vigtigt af sikkerhedsmæssige årsager i relation til de mennesker, der bor i ejendommen, men det kan også have alvorlige økonomiske konsekvenser for dig som bygherre, hvis et hus konstrueres på en sådan måde, at det reelt set ikke kan holde til sin egen belastning og derfor må bygges om efterfølgende.

Derudover vil en rådgivende ingeniør fra IA Ingeniør også kunne være behjælpelig i forbindelse med andre krav og regler i bygningsreglementer, man som boligejer og bygherre måske ikke lige har tænkt over i forbindelse med planlægning af sin næste tilbygning.

Herunder kan nævnes lokale regler til bebyggelsesprocent, der er en procentsats, som angiver, hvor stor en andel af grundarealet man må bebygge. Alle sådanne elementer vil være inkluderet i den rådgivning, man får, når man allierer sig med en rådgivende ingeniør fra IA Ingeniør – op på den måde er man således forsikret, at tilbygningen forestås forsvarligt og i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Vi er med dig hele vejen

Få et gratis tilbud, kontakt os

Bygningsingeniørens faglige opgave

Får man som bygherre forestået ovenstående undersøgelser og beregninger, inden man påbegynder sin tilbygning, er man på den sikre side i forhold til ikke at fjerne centrale bærende bygningsbestanddele, som i værste fald vil medføre ejendommens uvirksomhed.

Det er i særdeleshed vigtigt, at man ved ældre ejendomme husker at inddrage bygningsingeniørens beregninger og undersøgelser, da ejendommens alder også kan have indflydelse på, hvilke bærende bestanddele, man ikke bare må fjerne. I den relation er bygningsingeniørens vurdering også din garanti for, at det efterfølgende håndværkerarbejde udføres forsvarligt og ikke sker på bekostning af boligens bæreevne.

Står du derfor foran en større eller mindre tilbygning, hvor nedrivning af eventuelt bærende vægge er påkrævet, eller hvor den ny tilbygning involverer specialdesignede konstruktioner, kan du med fordel tage fat i os hos IA Ingeniør. Så er du sikker på, at de bærende konstruktioner i din tilbygning ikke lider overlast.

I forbindelse med en tilbygning har bygningsingeniøren en række konkrete opgaver forbundet med udregning af de bæreevner, en tilbygning påkræver.

Herunder kan blandt andet nævnes:

  • Stabilitetsberegning forud for evt. nedrivning af gamle (bærende) vægge
  • Vægundersøgelse
  • Statiske beregninger for tilbygningskonstruktionen
  • Eventuelt spærberegninger.
Få et gratis tilbud

Du høre fra os inden 24 timer, helt uforpligtende!

Beskriv kort, hvilke behov og ambitioner du har som bygherre. Så kontakter vi dig med hurtigst muligt via telefon eller mail.

På den måde kan du hurtigt påbegynde dit byggeprojekt i samarbejde med vores dygtige fagfolk. Kontakt os i dag og få en hurtig tilbagemelding inden samme tid dagen efter.